Meer informatie verduurzaming koopwoningmarkt

Gezamenlijke aanpak sector moet verduurzaming koopwoningmarkt duwtje in de rug geven


Vorig jaar nam o.a. de Rabobankgroep het initiatief voor de e-learning die adviseurs praktische handvatten geeft om met klanten in gesprek te gaan over verduurzaming van hun (toekomstige) huis. Idee erachter is dat hypotheekadviseurs een sleutelrol kunnen vervullen als het gaat om verduurzaming.

Vierduizend adviseurs zijn nu opgeleid
Inmiddels zijn vierduizend hypotheekadviseurs opgeleid. Dit jaar moet dat aantal verdubbeld zijn, zodat dan zeker acht- van de tienduizend adviseurs goed beslagen ten ijs komen als het gaat om woningverduurzaming tijdens het adviesgesprek met hun klant. En vooral dat zij in staat zijn om klanten te stimuleren daadwerkelijk een of meer duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat goed geïnformeerde klanten sneller bereid zijn daadwerkelijk een of meer duurzaamheidsmaatregelen te treffen.

Opleiding is een succes
Volgens initiatiefnemer Floor van Workum van het collectief, tevens ceo van Rabobank-dochter Vista Hypotheken, is de opleiding een succes. Dat is ook reden dat aansluiting is gezocht met andere partijen die betrokken zijn bij de hypothekenmarkt. Circa zeventig partijen hebben zich inmiddels aangesloten. “Het grote aantal deelnemers laat de motivatie van de sector zien om hier samen de schouders onder te zetten en de verduurzaming van de koopwoningmarkt samen een boost te geven.”

Anderhalf miljoen huizen verduurzaamd
Het stimuleren van de woningverduurzaming houdt verband met het Klimaatakkoord van het kabinet. Vastgelegd is dat de komende tien jaar anderhalf miljoen huizen moeten worden verduurzaamd. De samenwerkende organisaties hebben daarom concrete afspraken gemaakt om klanten in beweging te krijgen hun woning te verduurzamen. Dat doen zij door het thema verduurzaming te integreren in hun dienstverlening. Onderdeel daarvan is dat alle adviseurs de e-learning volgen.

SEH neemt opleiding over
De initiatiefnemers van de opleiding Adviseur Duurzaam Wonen hebben de opleiding inmiddels overgedragen aan de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH). Die trekt voortaan de kar en draagt zorg voor een online platform waarop de opleiding vanaf nu wordt aangeboden door alle opleiders in de financiële dienstverlening: Dukers & Baelemans, Nibe-SVV, Lindenhaege en Hoffelijk. De e-learing, die wordt afgesloten met een toets, vraagt een tijdsinvestering van drie uur. De opleiding wordt bewust tegen kostprijs aangeboden om geen drempel op te werpen.

Binnenlandse Zaken blij met initiatief
Het ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord, is zeer te spreken over het sectorinitiatief, omdat hypotheekadviseurs een belangrijke schakel vormen bij het kopen van een woning of de aanpassing van de bestaande hypotheek.

Bron:Am web