Diensten en tarieven

 

 

Een bij Financieel Zeker aangesloten financieel advieskantoor adviseert relaties op verschillend gebied. Als relatie stem je dat persoonlijk af met jouw financieel adviseur.

Voorafgaand aan het verstrekken van een advies over bijvoorbeeld een hypotheek, aanvulling op pensioen of een advies over de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden wordt er eerst met de relatie uitvoerig gesproken over de wensen en mogelijkheden en geïnventariseerd naar de huidige (financiële) positie.

Tijdens dit oriëntatie- en inventarisatiegesprek bespreekt de financieel adviseur de stappen en stemt deze met de relatie af. Voordat de financieel adviseur een advies zal uitbrengen wordt er met de relatie afgesproken wat elkaars verwachtingen zijn en onder welke voorwaarden.

Het oriëntatie- en adviesgesprek is voor rekening van de financieel adviseur. Een advies is doorgaans niet gratis. Wat de kosten zijn wordt vooraf met je als relatie afgestemd.

Door de strenge procedures die binnen de organisatie Financieel Zeker worden gehanteerd voor het samenstellen van een advies, is ieder financieel advies van een bij Financieel Zeker aangesloten financieel advieskantoor, voordat het aan de relatie wordt verstrekt, gecontroleerd of het voldoet aan wet- en regelgeving en aan de persoonlijke wensen en mogelijkheden. Hiermee heb je als relatie een waarborg van kwaliteit en onderbouwt het de deskundigheid van de financieel adviseur.