Klachten? Neem dan contact met ons op!

 

 

Ben je niet tevreden of heb je een klacht?

Dat vinden wij natuurlijk vervelend. We spreken dan af dat je dat ons als eerste laat weten. Samen proberen wij dan om voor jou tot een passende oplossing te komen. Daarvoor hebben wij een eigen klachtprocedure waarover wij je informeren als je onverhoopt een klacht hebt. Je kunt je klacht kenbaar maken aan je financieel adviseur, deze zal in samenspraak met de centrale organisatie van Financieel Zeker met een voorstel tot oplossing komen.

Je kunt altijd bellen met 040 - 30 41 767!

En mocht je alsnog niet tevreden zijn over de oplossing die je wordt geboden, dan heb je de mogelijkheid om bij het financiële klachteninstituut (Kifid), waarbij onze organisatie is aangesloten, je klacht kenbaar te maken. Hoe je dit kunt doen lees je hieronder.

Kifid is de afkorting van het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening. Bij Kifid kunnen consumenten terecht als zij een klacht hebben over financiële dienstverlening. Kifid behandelt de klacht op een onafhankelijke en onpartijdige wijze.

Het instituut is gericht op het beslechten van geschillen tussen een consument en een financiële dienstverlener waarop Nederlands recht van toepassing is. Dat gebeurt door bemiddeling door de Ombudsman of door een (bindend) advies van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep. De Ombudsman, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep werken objectief en onafhankelijk. Zij worden ondersteund door secretarissen. Het bestuur van Kifid en de aangesloten dienstverleners hebben geen invloed op de adviezen en beslissingen van Kifid. Daarnaast richt Kifid zich ook op het voorkomen van klachten. Klachten worden geanalyseerd om patronen en trends te ontdekken. Door bijvoorbeeld het geven van lezingen en workshops, wordt aan financiële dienstverleners geleerd hoe zij klachten kunnen voorkomen en de werkwijze kunnen verbeteren. 

Wat doet Kifid voor jou?  

Bij Kifid kun je terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. Je moet wel eerst met ons naar een oplossing zoeken. Je vindt op www.kifid.nl informatie over onze interne klachtenprocedure. Ook is een leidraad opgenomen voor het schrijven van een klachtbrief.

Naar Kifid en dan?  

Je kunt naar Kifid stappen zodra je van ons schriftelijk hebt vernomen dat we je klacht naar jouw mening niet op kunnen lossen. Je kunt je klacht dan het best indienen via mijn.kifid.nl. Kifid onderzoekt voor jou of de klacht klopt en wat er moet gebeuren.

Sneltest  

Met behulp van de sneltest op Kifid.nl kun je zelf bekijken of je klacht behandelbaar is. Op deze website staat ook veel informatie over de klachtenprocedure bij Kifid.