Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Als Franchisenemer aangesloten bij Financieel zeker ontvang je zelf de volledige vergoeding voor de geleverde diensten. Deze vergoeding wordt aangewend ter dekking van de bedrijfskosten van jouw financieel advieskantoor en jouw  uiteindelijke arbeidsbeloning. Van alle inkomsten draag je 30% af aan de centrale organisatie, waardoor onder meer de werkzaamheden in kader van de adviescontrole en bemiddeling worden gedekt.

Voor de gehele organisatie Financieel Zeker geldt dat het klantbelang ten allen tijde voorop staat. Financieel Zeker ziet toe op integer en klantgericht handelen van alle aangesloten financieel advieskantoren. Daarnaast zijn er nog een aantal andere regelingen die zorgen dat de (financiële) belangen van de organisatie en haar franchisenemers niet prevaleren boven die van de klant. Financieel Zeker is van mening dat zij ook hiermee mogelijke negatieve effecten van variabele beloning en vrijheid in mate van tariefstelling verder beperkt en beheerst.

Voordelen franchise

Geld is goed. Als het op een goede manier wordt ingezet. En dat is waar je aan werkt wanneer je kiest voor een samenwerking met Financieel Zeker. Dan opereer je vanuit een visie die zich richt op de toekomst van mens, milieu en maatschappij. Ook jouw toekomst dus.

De belangrijkste voordelen voor jou als franchisenemer:

  • je hebt een deskundige en ervaren achterban tot je beschikking;
  • je draagt ook met jouw advieskantoor op positieve en duurzame wijze bij aan onze samenleving;
  • jouw kantoor staat als een huis: je onderneemt vanuit rust en vertrouwen waardoor je een integere en duurzame relatie op kunt bouwen met je klanten.

Afspraak maken

Het is heel eenvoudig een afspraak met een van onze Financieel Zeker Adviseurs te maken. Neem daarvoor contact op met ons centrale telefoonnummer. We kijken welke tijd en datum het beste past.

Financieel advies is een fundamentele dienst in de samenleving, die bij kan dragen aan een brede welvaart en dus het welzijn van iedereen. Vandaar dat wij puur, eerlijk en transparant advies geven. Want dát geeft een goed gevoel. Meer lezen over hoe wij deze maatschappelijke betrokkenheid zien én invullen? Lees dan meer bij Feel Good Finance.

Maak een afspraak