Feel Good Finance

Feel Good Finance. Wat bedoelen we daar nu mee?

Heel eenvoudig. Als jij wéét dat je zaken financieel zeker geregeld zijn, dan geeft dat een goed gevoel. Het geeft rust. Die heb je nodig om alsnog te kunnen doen wat je graag wil doen. Om de toekomst te realiseren die je voor je ziet.

Wij kijken bewust naar die toekomst en trekken dat nog breder. Hoe meer mensen op deze manier hun geld goed geregeld hebben en zich financieel zeker voelen, hoe groter de bijdrage is die zij kunnen leveren aan hun eigen leven en dat van anderen. Wij geloven dat financieel advies op deze manier bekeken een fundamentele dienst is in de samenleving die bijdraagt aan niet alleen de welvaart, maar ook het welzijn van iedereen.

Financieel advies speelt op verschillende manieren een rol in de samenleving, nu en in de toekomst, en heeft impact op sociaal, economisch, en ook op ecologisch niveau. Vanuit dit vertrekpunt vullen wij die rol in.

Maak een afspraak

Zo hebben wij onze CO2-uitstoot laten onderzoeken door onderzoeksbureau Tauw. Hoe zit het met de CO2-uitstoot die wij met onze adviseurs veroorzaken? Hoeveel is dat? Kunnen we die terugbrengen? Kunnen we die compenseren? Hoe kunnen we onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat om duurzaamheid?

De impact in 2020 per adviesrapport is 48,6 kg. Het merendeel van de CO2 impact valt onder zakelijk vervoer en energieverbruik van het kantoor. We streven ernaar onze CO2-uitstoot te beperken naar een minimum en te gaan compenseren wat al uitgestoten is. Denk aan het planten van bomen, denk aan het digitaliseren: alles om de footprint te verkleinen. Wanneer je met Financieel Zeker gaat werken, dan werk je met financieel adviseurs die zich inzetten voor mens, milieu en maatschappij. Nu en in de toekomst. En automatisch doe jij dat dus ook.

Financieel Zeker organiseerde het Feel Good Finance Event waar 200 financiële professionals zijn geïnspireerd op het gebied van brede welvaart met de onderdelen Sociaal, Ecologisch en Economisch. De huidige financiële wereld mag namelijk wereldwijd worden veranderd. Sprekers Prinses Laurentien, André Kuipers, Jeroen Smit en F. De Jong (Associate Lector Sustainable Finance & Tax bij HAN University of Applied Sciences) gaven hun blik op deze actuele onderwerpen.

Bekijk alle foto’s op:

feelgoodfinanceevent.nl

Missie & visie

Onze visie is dat financieel advies een fundamentele dienst in de samenleving is waarmee we een brede welvaart kunnen realiseren. Daar geloven we rotsvast in. Optimistisch? Zeker!

Als we bij geldzaken denken als team (dat bestaat uit onszelf en de klant), en als team gaan voor groei, ontstaat er een gezond (leef)klimaat voor iedereen. Daar zijn wij van overtuigd.

Onze missie?
Jou de rust en ruimte geven om alles uit vandaag én morgen te halen, én goed te doen voor mens, maatschappij én milieu.

Geld is niet vies. Het stelt je juist in staat doelen te realiseren en je dromen te leven. Om het goed te doen voor jezelf, je naasten, de omgeving én moeder natuur.

Goed geld. Goed gevoel! Dat is ons motto.

Maak een afspraak

Hoe gaan we dit compenseren

CO2 is één van de belangrijkste broeikasgassen. Bomen halen CO2 uit de lucht en vormen die via fotosynthese om tot zuurstof en plantmateriaal. Fotosynthese is het proces waarbij planten, onder invloed van zonlicht, water en koolstofdioxide omzetten in glucose en zuurstof.

Bomen nemen het water op uit de bodem met hun wortels. De koolstofdioxide en de zuurstof worden via huidmondjes in het blad met de lucht uitgewisseld. De gevormde glucose wordt omgezet in andere verbindingen zoals cellulose en zetmeel.

Bomen hebben in vergelijking met andere gewassen de grootste netto zuurstofproductie omdat bomen een groot deel van het CO2 omzetten in hout en wortels. De CO2-fixatie is dus veel groter in bossen dan in weiland of akkers. Zij kunnen daarom een deel van de CO2 uitstoot compenseren.

De CO2-balans van bomen verschilt sterk tussen het soort bomen, de locatie, tussen seizoenen en tussen perioden met hetzelfde klimaat of weer.

bronvermelding  www.encon.nl 

Compensatie van Financieel Zeker:

Voor het compenseren van 1 ton co2 uitstoot zijn 31 tot 46 bomen nodig. Dat is gemiddeld 38,5 bomen per 1 ton.
Bij het verzorgen van het gehele hypotheektraject, van adviesgesprekken tot en met het passeren bij de notaris van de hypotheekakte bedraagt de Co2 uitstoot per hypotheektraject volgens berekening van het ingenieursbureau Tauw 48 Kg Co2.

Dit staat gelijk aan 1,87 bomen ter compensatie van de Co2. Financieel Zeker compenseert 2 bomen per hypotheektraject.

Wat doen wij

DT-500x300 trees

Financieel Zeker partner van Trees for All

Financieel Zeker liet door ingenieursbureau Tauw haar CO2-footprint in kaart brengen, als eerste binnen de financieel advieswereld, en koos voor transparantie. De impact in 2021 per hypotheek adviesrapport is 48,6 kg. Dat is te veel, en dat moet naar beneden en worden gecompenseerd.

Meer informatie
nldoet

Qualiora medewerkers helpen mee met NL Doet

Een aantal medewerkers van Qualiora Groep hebben op vrijdag 28 mei meegeholpen met één van de grootste vrijwilligersactie van Nederland, namelijk NL Doet.

Ze hebben gewerkt bij Woongebouw Cees van Lienden in Eindhoven. Tijdens deze dag werden er diverse activiteiten verricht, waaronder het schilderen van schilderijen, het maken van muurschilderingen en een aantal medewerkers hebben zich bezig gehouden met behangen.

fgf

Duurzaam ondernemen begint bij jezelf

Adviseren over verduurzaming is in de visie van Financieel Zeker alleen geloofwaardig als je zelf als adviseur ook duurzaam probeert te ondernemen. Daarom worden er zowel bij de centrale organisatie als bij de advieskantoren van Financieel Zeker de komende jaren verduurzamingsmaatregelen getroffen. En ook daarbij wordt gekeken naar de balans tussen de drie waarden. Daarbij wordt onder meer gewerkt aan vergroening van het wagenpark, verbetering van de arbeidsvoorwaarden, minder afval, CO2-compensatie en uitbreiding van de lokale functie.

DT

Onderzoeksbureau Tauw

Wij hebben dit onderzoeksbureau ingeschakeld om inzicht te krijgen in de co2- uitstoot die wij uitstoten en hoe we die kunnen gaan compenseren en hoe we onze verantwoordelijkheid kunnen nemen als het gaat om duurzaamheid.

Tauw heeft voor ons onderzocht wat de totale co2 footprint is van de gehele organisatie. Hierbij is de focus geweest op elektriciteitsverbruik, aardgasverbruik en zakelijke reiskilometers.

Uiteindelijk heeft Tauw dit door vertaald naar de uitstoot per adviesrapport en wat dit betekent voor onze totale uitstoot als Qualiora Groep 

We streven ernaar onze CO2-uitstoot te beperken naar een minimum en te gaan compenseren wat al uitgestoten is.

Afspraak maken

Het is heel eenvoudig een afspraak met een van onze Financieel Zeker Adviseurs te maken. Neem daarvoor contact op met ons centrale telefoonnummer. We kijken welke tijd en datum het beste past.

Financieel advies is een fundamentele dienst in de samenleving, die bij kan dragen aan een brede welvaart en dus het welzijn van iedereen. Vandaar dat wij puur, eerlijk en transparant advies geven. Want dát geeft een goed gevoel. Meer lezen over hoe wij deze maatschappelijke betrokkenheid zien én invullen? Lees dan meer bij Feel Good Finance.

Maak een afspraak