Beloningsbeleid van Financieel Zeker

 

 

Beloningsbeleid van Financieel Zeker

Binnen de centrale organisatie Financieel Zeker bestaat de beloning van medewerkers voor het grootste gedeelte uit een vast en marktconform salaris. Afhankelijk van hun functie en functioneren kunnen medewerkers daarnaast ook een beperkte variabele beloning ontvangen.

Het financieel advieskantoor dat bij Financieel Zeker is aangesloten ontvangt de volledige vergoeding voor de geleverde diensten. Deze vergoeding wordt aangewend ter dekking van de bedrijfskosten van het financieel advieskantoor en voor zijn uiteindelijke arbeidsbeloning. Van alle inkomsten draagt ieder bij Financieel Zeker aangesloten financieel advieskantoor 20% af aan de centrale organisatie ter dekking van onder meer de werkzaamheden in kader van de adviescontrole en bemiddeling. 

Voor de gehele organisatie Financieel Zeker geldt dat het klantbelang te allen tijde voorop staat. Financieel Zeker ziet toe op integer en klantgericht handelen van de door bij Financieel Zeker aangesloten financieel advieskantoren en controleert ieder advies op passendheid.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere maatregelen getroffen om te voorkomen dat de (financiële) belangen van de organisatie, haar medewerkers en de van de bij Financieel Zeker aangesloten financieel advieskantoren prevaleren boven die van de klant. Financieel Zeker is van mening dat zij ook hiermee mogelijke negatieve effecten van variabele beloning en vrijheid in mate van tariefstelling verder beperkt en beheerst.